یکشنبه, 31 تیر,1403 - دوشنبه, 01 مرداد,1403 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دوتخته دبل دوتخته دبل 2 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
58,000,000 ریال
دو تخته مهیاران دو تخته مهیاران 2 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
32,000,000 ریال
دوتخته مهیاران 2 دوتخته مهیاران 2 2 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
32,000,000 ریال
دو تخته دبل آیینه داران دو تخته دبل آیینه داران 2 نفر
33,000,000 ریال
دو تخته دبل آیینه داران 2 دو تخته دبل آیینه داران 2 2 نفر
33,000,000 ریال
دو تخته طلایه داران دو تخته طلایه داران 2 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
34,800,000 ریال
سه تخته خزانه داران سه تخته خزانه داران 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
46,800,000 ریال
سه تخته وفاداران سه تخته وفاداران 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
70,000,000 ریال
سه تخته تاج داران سه تخته تاج داران 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
80,000,000 ریال
سه تخته نامداران سه تخته نامداران 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
75,000,000 ریال

موقعیت شهسواران روی نقشه
اصفهان، خیابان حکیم، کوچه 9، پلاک 46